Sikkens Quality Time

Zrównoważony rozwój

Podjęliśmy zobowiązanie ograniczenia niekorzystnego wpływu na naszą planetę i dostarczania zrównoważonych produktów i rozwiązań naszym klientom. Stanie się to możliwe jedynie wtedy, kiedy idea zrównoważonego rozwoju będzie przyświecać każdemu naszemu działaniu. I tak się właśnie dzieje – jest ona obecna w każdym aspekcie naszego biznesu: dla korzyści naszych klientów, udziałowców, pracowników i całego świata.

Wierzymy, że jedynym sposobem na rozwój jest tworzenie zrównoważonych, innowacyjnych rozwiązań, które działają na korzyść naszych klientów.

Planeta

Wraz z rosnącym zagrożeniem zmianami klimatycznymi i coraz mniejszą ilością surowców, zrównoważony rozwój jest najistotniejszy dla przyszłości naszej planety. Nieustannie szukamy sposobów na zminimalizowanie naszego wpływu na otoczenie i zasoby naturalne, skupiając się na wydajności materiałów, energii i klimacie, zużyciu wody i oczyszczaniu naszego środowiska.Zrównoważone produkty

Dobre dla biznesu, dobre dla planety

Wierzymy, że jedynym sposobem na rozwój jest tworzenie zrównoważonych, innowacyjnych rozwiązań, które działają na korzyść naszych klientów.

Rozwiązania eko-premium to produkty z wysokiej półki, w konkurencyjnej cenie, które dają więcej korzyści dla środowiska naturalnego niż ich standardowe odpowiedniki. Taka wydajność pod względem ekologicznym może się pojawić na każdym etapie cyklu życia produktu – od momentu ekstrakcji naturalnych zasobów do produkcji, użycia i ostatecznego usuwania odpadów.

Dzięki takiemu podejściu do innowacyjnych, ekologicznych produktów znajdujemy się wysoko w rankingach firm wspierających zrównoważony rozwój.


ZAMKNIJ WIĘCEJ

Wydajność ekologiczna

Szukanie równowagi pomiędzy kosztami a wpływem na środowisko

Spora część naszego dochodu pochodzi z innowacyjnych produktów, których równie istotną cechą jest to, że sprawdzają się one w zakresie wydajności ekologicznej. Powstaje pytanie: jak to mierzymy?

W AkzoNobel, w zakresie wszystkich najważniejszych decyzji biznesowych, innowacji produktowych
i strategii marketingowych kierujemy się zasadą wydajności ekologicznej. Oznacza to, że nasze produkty mają nie tylko przynieść zysk, ale również być wydajne pod względem ekologicznym.

Pomiar wydajności ekologicznej

Do jej pomiaru używamy specjalnej analizy EEA, której celem jest wskazanie, czy jeden konkretny produkt, działanie czy proces jest bardziej efektywny ekologicznie od drugiego. Analizę EEA stosujemy również w innych obszarach, w tym w zakresie zarządzania, strategii, R&D czy marketingu.


ZAMKNIJ WIĘCEJ

Zrównoważone innowacje

Czy możliwe jest stworzenie produktu zarówno zrównoważonego jak i przynoszącego zysk?

To pytanie zadajemy sobie za każdym razem kiedy chcemy, aby nowy nasz produkt był bardziej wydajny ekologicznie niż jego poprzednik.

Wiele naszych produktów związanych jest z substancjami chemicznymi. Zanim dotrą na rynek, przechodzą cały proces badań i rozwoju (R&D), który może trwać latami. Czy możliwe jest stworzenie produktu, który zapewni zysk, a jednocześnie będzie przyjazny dla środowiska i społeczności?

Tworzenie produktów zrównoważonych i przynoszących zysk

SIP dostarcza innowacyjne produkty lub usługi, które są bardziej zyskowne i przyjazne dla środowiska niż ich wcześniejsze odpowiedniki. SIP oznacza również bezpieczniejsze produkty, czystsze procesy produkcyjne, zmniejszenie odpadów i mniejsze zużycie zasobów i energii. Większość z tych rzeczy już istnieje dzięki naszemu systemowi zarządzania Product Stewardship.

Nadrzędnym celem SIP jest lepszy produkt – a to zawsze jest powiązane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska. Nie możemy wprowadzić na rynek nowego produktu, który będzie miał gorszy wpływ na środowisko, niż jego poprzednik
i liczyć na sukces. Jednocześnie nowy, ekologiczny produkt będzie sukcesem jedynie wtedy, kiedy będzie oferował realną korzyść.

Inteligentne podejście do innowacji

Poprzez wprowadzenie SIP do naszych działań R&D, wzmacniamy świadomość programu Product Stewardship. A co ważniejsze, włączamy go również w nasz system zarządzania tzw. ‘stage-gating’ management system.

Stage-gating oznacza osiągnięcie kolejnych kamieni milowych, zanim projekt będzie mógł przejść na następny etap. Korzyścią takiego systemu jest konkretna wiedza, którą można przeanalizować zanim podejmiemy decyzję o kolejnym etapie rozwoju produktu. Często łączymy to z analizą wydajności ekologicznej. Ostatecznym rezultatem jest prawdziwie zrównoważony produkt, który możemy zaoferować naszym klientom.

Mamy również Dział Innowacji, który jest odpowiedzialny za promowanie zrównoważonych i innowacyjnych sposobów pracy we wszystkich naszych zespołach. Dzięki temu działamy w sposób innowacyjny i promujemy zrównoważony rozwój w całej naszej organizacji.


ZAMKNIJ WIĘCEJ

Narzędzia

Zasoby, których potrzebujemy, aby być bardziej „eko”

Ciągle szukamy sposobów, aby zredukować wpływ, jaki mamy na środowisko naturalne. Dotyczy to nie tylko naszej codziennej działalności, ale również decyzji o przyszłych inwestycjach.

Jednym z przykładów jest nasz projekt DANTES (Demonstrate and Assess New Tools for Environmental Sustainability). Program ten zbiera i opisuje narzędzia do pomiaru oddziaływania na środowisko. Pokazuje również jak i kiedy można używać różnych narzędzi w każdym dziale naszej firmy.

Innym przykładem jest program REACH (lub Rejestracja, Ewaluacja i Autoryzacja Substancji Chemicznych). Projekt ten wszedł w życie 1 czerwca 2007 roku, aby chronić ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. REACH testuje i bada ryzyko dla większości substancji chemicznych, produkowanych w Unii Europejskiej. Podjęliśmy zobowiązanie, aby REACH działało
w całej naszej firmie.


ZAMKNIJ WIĘCEJ