Sikkens Quality Time
Multizadaniowa farba czystoakrylowa do powierzchni zewnętrznych zbudowanych z różnych typów materiałów okładzinowych i budowlanych

  • Produkt zapewnia wysoką odporność elewacji na warunki atmosferyczne, w szczególności na wodę opadową.
  • Wysoka jakość produktu i jego właściwości gwarantują spójne wizualnie wykończenie elewacji mimo aplikacji farby na różnych materiałach okładzinowych (tynk, beton, cegła, rynny, parapety, podbitki itp.)
  • zapewnia ochronę konstrukcji żelbetonowych przed korozją betonu i stali zbrojeniowej.
  • ułatwia utrzymanie powłoki w czystości

Karta techniczna produktu (PDF) Karta charakterystyki (PDF) Deklaracja Zgodności PZH Raport IBDiM
Details
Receptura
wodorozcieńczalna

Stopień połysku
połysk satynowy

Opakowania
1 L
5 L
12,5 L

Dostępne kolory
  • Kolory systemu Color-Mix.
INFORMACJE O APLIKACJI

INFORMACJE O APLIKACJI


Wydajność: 8 - 10 m²/L
Schnięcie: Możliwość nakładania kolejnych warstw po ok. 4 - 6 godzinach.
Całkowite wyschnięcie po ok. 3 dniach
Rozcieńczanie: Podczas aplikacji pędzlem lub wałkiem zaleca się stosowanie nierozcieńczonego produktu. Przy natrysku hydrodynamicznym rozcieńczanie max. 5% wodą.
INFORMACJE O SYSTEMIE

INFORMACJE O SYSTEMIE


GRUNTOWANIE
- zaprawy cementowo-wapienne, tynki cementowe, mrozoodporne cegły i klinkier, mrozoodporne cegły wapienno-piaskowe:
Słabo chłonne, nośne podłoże zwilżyć wodą i nanieść warstwę gruntującą farby Alphacaso na wilgotne podłoże.
Chłonne podłoża należy zagruntować produktem Super Aktivator rozcieńczonym wodą odpowiednio do chłonności podłoża.
- matowe powłoki malarskie z farb dyspersyjnych, powłoki malarskie silikonowe i tynki syntetyczne:
Na zwartych, nośnych i słabo chłonnych podłożach należy wykonać warstwę gruntującą z produktu Alphacaso.
- Drewniane zewnętrzne elementy budowlane nie zachowujące wymiarów i zachowujące wymiary w ograniczonym stopniu:
W przypadku drewna z drzew iglastych zaleca się najpierw zaimpregnowanie produktem Cetol Aktiva BP lub Cetol BL Aktiva BP. Na tak zaimpregnowane drewno iglaste, jak i na niezagrożone sinizną drewno twarde nanieść warstwę Alphacaso.
- metale nieżelazne i twarde PVC:
Wykonać warstwę gruntującą z Alphacaso, ewentualnie Redox BL Multi Primer.

POWŁOKA POŚREDNIA
Na kontrastowych podłożach powłoka pośrednia z Alphacaso.

POWŁOKA KOŃCOWA
Równomierna warstwa wykonana z Alphacaso.

Poszczególne systemy są opisane w odpowiednich kartach technicznych.