Sikkens Quality Time
Niepigmentowany, drobnocząsteczkowy, wodorozcieńczalny koncentrat akrylowy do gruntowania ścian wewnątrz i na zewnątrz

  • wzmacnia pyliste podłoża (również stare powłoki farb klejowych w dobrym stanie)
  • zamyka i wyrównuje chłonność podłoża
  • jego użycie zwiększa wydajność farb nawierzchniowych
  • umożliwia farbom nawierzchniowym osiągnięcie ich parametrów odpornościowych
  • bezpieczny w użyciu (nawet w przypadku "przegruntowania" umożliwia malowanie nawierzchniowe)

Karta techniczna produktu (PDF) Karta charakterystyki (PDF) Deklaracja Zgodności PZH
Details
Receptura
wodorozcieńczalna

Stopień połysku
nie dotyczy

Opakowania
1 L
5 L
10 L

Dostępne kolory
  • Bezbarwny
INFORMACJE O APLIKACJI

INFORMACJE O APLIKACJI


Wydajność: 4 m²/L mieszaniny użytkowej (20 m²/L koncentratu)
Schnięcie: Po ok. 6 - 8 godzinach można nakładać kolejne warstwy systemu malarskiego
Rozcieńczanie: 1:4 z wodą
INFORMACJE O SYSTEMIE

INFORMACJE O SYSTEMIE


GRUNTOWANIE
Alpha Barol rozcieńczyć wodą w stosunku 1:4.
Przy bardzo chłonnych podłożach gruntować 2 x metodą “mokro na mokro”.

POŚREDNIA I KOŃCOWA POWŁOKA MALARSKA
Wszystkie dyspersyjne farby ścienne i elewacyjne, tynki syntetyczne, farby silikonowe, emalie wodorozcieńczalne i systemy "multicolor".

Poszczególne systemy są opisane w odpowiednich kartach technicznych.