Sikkens Quality Time

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych, zajmującym się przetwarzaniem wszystkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem niniejszego Serwisu www jest AkzoNobel Decorative Paints spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, (01-531 Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020951, o nadanych numerach: NIP 1180047014 i REGON 010413361, o kapitale zakładowym w wysokości 70 874 000,00 złotych.

Niniejsza Polityka Prywatności (wraz z naszymi Warunkami Użytkowania Zastrzeżenia prawne, oraz wszelkie inne dokumenty, o których w niej mowa) określają zasady, na których będą przez nasz przetwarzane wszelkie Państwa dane, które zbieramy lub które Państwo nam przekazujecie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki, aby zrozumieć nasze stanowisko i praktyki dotyczące Państwa danych osobowych oraz to w jaki sposób będziemy je traktować.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z naszego Serwisu www.

INFORMACJE, JAKIE MOŻEMY ZBIERAĆ OD PAŃSTWA

Możemy zbierać i przetwarzać następujące informacje na Państwa temat:

ADRESY IP

W celach administracji systemem i raportowania zbiorczych informacji dla naszych reklamodawców możemy gromadzić informacje na temat Państwa komputera, w tym również, o ile informacje takie są dostępne, na temat jego adresu IP, systemu operacyjnego oraz typu przeglądarki. Są to dane statystyczne na temat działań i wzorców działań użytkowników przeglądających nasze strony, które nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych osób.

PLIKI COOKIE

Informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie można znaleźć w Polityce w sprawie plików cookie.

 

 

GDZIE PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane, które gromadzimy od Państwa mogą być przesyłane i przechowywane do lokalizacji znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Mogą być one również przetwarzane przez pracowników pracujących spoza EOG, zatrudnianych przez nas, przez jedną ze spółek z naszej grupy bądź przez jedną z naszych agencji marketingowych lub przez innych usługodawców (pośrednio lub bezpośrednio). Przekazując swoje dane osobowe wyrażacie Państwo zgodę na takie ich przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie.

BEZPIECZEŃSTWO

Wszelkie informacje przekazywane nam przez Państwa są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Jeżeli nadaliśmy Państwu hasło umożliwiające dostęp do pewnych części naszego Serwisu www (lub jeżeli wybraliście je Państwo samodzielnie), to ponosicie Państwo odpowiedzialność za zapewnienie poufności tego hasła. Prosimy Państwa o nieprzekazywanie tego hasła żadnym innym osobom.

Przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem tego serwisu www jest zabezpieczane za pomocą współczesnych, typowych środków technicznych. Niestety, przekazywanie informacji przez internet nie jest całkowicie bezpieczne. Choć ze swojej strony uczynimy wszystko, aby chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych przekazywanych do naszego Serwisu www, ponieważ transmisja danych z witryną Serwisu www nie jest szyfrowana, w związku z czym istnieje ryzyko uzyskania przez osoby trzecie dostępu do tych danych. Gdy otrzymamy Państwa informacje, będziemy stosować ścisłe procedury i środki bezpieczeństwa starając się zabezpieczyć je przed dostępem osób nieuprawnionych.

WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

Przechowywane przez nas informacje na Państwa temat możemy wykorzystywać w następujące sposoby:

Ponieważ jesteśmy organizacją globalną, dane które zbieramy mogą być przekazywane za granicę, za pośrednictwem międzynarodowych struktur organizacyjnych AkzoNobel.

Naszym reklamodawcom nie udostępniamy informacji na temat konkretnych osób, ale możemy udostępniać im informacje zbiorcze na temat wszystkich naszych użytkowników. Są to dane statystyczne na temat działań i wzorców działań użytkowników przeglądających nasze strony, które nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych osób.

UJAWNIANIE PAŃSTWA INFORMACJI

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy, co oznacza nasze przedsiębiorstwa zależne, naszą ostateczną spółkę holdingową oraz jej przedsiębiorstwa zależne.

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio osobom trzecim:

PAŃSTWA PRAWA

Macie Państwo prawo wystąpić do nas z wnioskiem o nieprzetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Zwykle informujemy Państwa w każdym przypadku (przed zebraniem Państwa danych) o zamiarze wykorzystania Państwa danych w takich celach lub o zamiarze ich ujawnienia jakimkolwiek osobom trzecim w takich samych celach, jeżeli wykracza to poza zakres użytkowania przez Państwa naszego Serwisu www. Możecie wówczas Państwo dochodzić swoich praw zapobiegających takiemu przetwarzaniu przez zaznaczenie pewnych pól w formularzach, jakie wykorzystujemy do zbierania Państwa danych. Z prawa tego możecie również Państwo skorzystać w dowolnym czasie przesyłając nam stosowną informację na adres sikkens.pl@akzonobel.com;

SERWISY PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Nasz Serwis www może zawierać linki prowadzące do lub z serwisów www naszych partnerskich sieci, reklamodawców i przedsiębiorstw powiązanych. Jeżeli wybierzecie Państwo link prowadzący do jakiegokolwiek z tych serwisów, prosimy pamiętać, że serwisy takie posiadają własne polityki prywatności oraz, że nie bierzemy za nie odpowiedzialności. Prosimy o zapoznanie się z politykami tych serwisów www przed przesłaniem na nie jakichkolwiek danych osobowych.

DOSTĘP DO INFORMACJI

Niniejsza Polityka Prywatności przyznaje Państwu prawo do sprawdzenia, czy posiadamy informacje na Państwa temat i jeżeli je posiadamy, prawo do wglądu w takie informacje oraz prawo do ich poprawiania, jeżeli są nieprecyzyjne. Macie Państwo również prawo zlecić usunięcie swoich danych osobowych lub ich zablokowanie, jeżeli ich przetwarzanie stanowić będzie naruszenie obowiązujących przepisów o prywatności danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Ogólnie, nie będziemy przechowywać danych uzyskanych za pośrednictwem tego Serwisu www przez okres dłuższy, niż jest to konieczne dla osiągnięcia celów, dla których zostały one zgromadzone, lub tak długo, jak nakazuje to prawo.

ZMIANY W TREŚCI NASZYCH POLITYK PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzić do naszej polityki prywatności, w przyszłości będą publikowane na tej stronie oraz, a w przypadkach, w których będzie to właściwe, będziemy informować Państwa o tym drogą e-mailową.

KONTAKT

Zapraszamy do kierowania do nas pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności. Prosimy przesyłać je na adres sikkens.pl@akzonobel.com;

Link: http://www.akzonobel.com/pl/privacy_statement.aspx

AkzoNobel Decorative Paints spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, (01-531 Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020951, o nadanych numerach: NIP 1180047014 i REGON 010413361, o kapitale zakładowym w wysokości 70 874 000,00 złotych.